1

U zaglavlju aplikacije kliknite svoju profilnu sliku.

2

Kliknite Uredi profil , zatim idite na Ime za prikaz odjeljak.

3

Kliknite na svoje ime i izvršite izmjene.


 

Ako ne možete promijeniti svoje ime, obratite se svom odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili.

4

Zatim kliknite Spremi.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite svoju profilnu sliku.


 

Na iPadu idite na dno bočne trake za navigaciju i dodirnite svoju profilnu sliku.

2

Dodirnite Profil a zatim dodirnite.

3

Dodirnite svoje ime da ga promijenite.


 

Ako ne možete promijeniti svoje ime, obratite se svom odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili.

4

Dodirnite Gotovo .

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite svoju profilnu sliku.

2

Dodirnite Profil a zatim dodirnite.

3

Dodirnite, ili dodirnite izravno svoje ime da ga promijenite.


 

Ako ne možete promijeniti svoje ime, obratite se svom odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili.

4

Zatim dodirnite Gotovo.

Kliknite na svoju profilna slika a zatim kliknite na svoje ime.


 

Ako ne možete promijeniti svoje ime, obratite se svom odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili.