Появява се предупреждение за ниска честотна лента, ако мрежова връзка падне под минималните изисквания за видео. При условия на ниска честотна лента може да не успеете да получавате всички видео потоци на участниците. По-рано наличните потоци се появяваха спорадично в преглед с мрежа.

В сайтове 39.5 и по-нови, видеопотоците имат приоритет да се показват първи в преглед с мрежа.