Предупреждение с ниска скорост се появява, ако вашата мрежова връзка падне под минималните изисквания за видео. При условия на ниска пропускателна способност може да не успеете да получавате всички видео потоци на участника. По-рано наличните потоци се появиха спорадично в изгледа на мрежата.

В 39.5 и по-нови сайтове видео потоците се приоритират да се показват първи в изгледа на мрежата.