Dacă conexiunea la rețea scade sub cerințele minime pentru video, apare un avertisment privind lățimea de bandă redusă. În timpul condițiilor de lățime de bandă redusă, este posibil să nu puteți primi toate fluxurile video ale participanților. Anterior, fluxurile disponibile au apărut sporadic în vizualizarea grilă.

În site-urile 39.5 și versiunile ulterioare, fluxurile video sunt prioritizate pentru a apărea mai întâi în vizualizarea grilă.