אזהרה ברוחב פס נמוך מופיעה אם חיבור הרשת שלך נופל מתחת לדרישות המינימום לווידאו. במהלך תנאי רוחב פס נמוך, ייתכן שלא תוכל לקבל את כל הזרמות הווידאו של המשתתפים. מוקדם יותר, הזרמים הזמינים הופיעו באופן ספורדי בתצוגת הרשת.

ב-39.5 ואתרים מאוחרים יותר, זרמי וידאו מועדפים כך שיופיעו תחילה בתצוגת הרשת.