אזהרה ברוחב פס נמוך מופיעה אם חיבור הרשת שלך נופל מתחת לדרישות המינימום עבור וידאו. במהלך תנאים ברוחב פס נמוך, ייתכן שלא תוכל לקבל את כל זרמי הווידאו של המשתתפים. מוקדם יותר, הזרמים הזמינים הופיעו באופן ספורדי בתצוגת הרשת.

ב- 39.5 ובאתרים מאוחרים יותר, זרמי וידאו מתועדפים להופיע ראשונים בתצוגת הרשת.