Det vises en advarsel om lav båndbredde hvis nettverkstilkobling faller under minimumskravene for video. Under forhold med lav båndbredde kan det hende at du ikke kan motta alle deltakernes videostrømmer. Tidligere ble de tilgjengelige strømmene vist sporadisk i rutenettvisning.

På nettsteder med versjon 39.5 og nyere er videostrømmer prioritert slik at de vises først i rutenettvisning.