Det vises en advarsel med lav båndbredde hvis nettverkstilkoblingen faller under minimumskravene for video. Under forhold med lav båndbredde kan det hende at du ikke kan motta alle deltakervideostrømmene. Tidligere dukket de tilgjengelige strømmene sporadisk opp i rutenettvisningen.

På 39,5 og senere nettsteder prioriteres videostrømmer å vises først i rutenettvisningen.