En varning om låg bandbredd visas om din nätverksanslutning understiger de lägsta systemkraven för video. Under låg bandbredd kan du eventuellt inte ta emot alla deltagares videoströmmar. Tidigare visades de tillgängliga strömmarna sporadiskt i rutnätsvyn.

I 39.5 och senare webbplatser är videoströmmar prioriterade att visas först i rutnätsvyn.