Jeśli połączenie sieciowe spadnie poniżej minimalnych wymagań dotyczących wideo, pojawi się ostrzeżenie o niskiej przepustowości. W warunkach niskiej przepustowości odbieranie wszystkich strumieni wideo uczestnika może być niemoże. Wcześniej dostępne strumienie pojawiały się sporadycznie w widoku siatki.

W witrynach 39,5 i nowszych strumienie wideo mają pierwszeństwo przed pierwszym wyświetlenie w widoku siatki.