Настройте откази от отговорност

Можете да настройвам отказ от отговорност да се появява всеки път, когато:

  • Домакин започва среща, събитие или сесия за обучение.

  • Участниците се присъединяват към среща, събитие или сесия за обучение.

  • Някой изтегля и пуска запис от Webex .

Поддържат се следните типове файлове: HTML, HML и TXT. Създайте файл за отказ от отговорност за всеки тип отказ от отговорност и за всеки език, който сайтът поддържа.

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com отидете на Услуги и под Среща изберете Сайтове.

2

Изберете сайта на Webex, за който искате да промените настройките, и щракнете върху Конфигуриране на сайта.

3

Под Общи настройки , изберете Отказ от отговорност и след това щракнете Качване на отказ от отговорност .

4

В Качване на файл прозорец, отидете до местоположението на файла и изберете файла.

5

В Тип колона, от списъка изберете съответния тип за отказ от отговорност.

6

В език колона, от списъка изберете съответния език за отказ от отговорност.

7

В Кандидатствайте в център(и) колона, поставете отметка в квадратчетата за услугите за показване на отказ от отговорност:

  • Webex Meetings
  • Webex Events
  • Webex Training
  • Webex Support
8

За да прегледате отказа от отговорност, щракнете върху Име на файла връзка.

9

Щракнете върху Запиши.

Изтриване на отказ от отговорност

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com отидете на Услуги и под Среща изберете Сайтове.

2

Изберете сайта на Webex, за който искате да промените настройките, и щракнете върху Конфигуриране на сайта.

3

Под Общи настройки , изберете Отказ от отговорност .

4

В Действия колона, изберете съответната Още бутон и след това изберете Изтрийте .

5

Щракнете върху ОК за да изтриете файла.

Деактивирайте отказ от отговорност

Отказът от отговорност трябва да бъде активиран, за да бъдат налични тези опции за конфигуриране.

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com отидете на Услуги и под Среща изберете Сайтове.

2

Изберете сайта на Webex, за който искате да промените настройките, и щракнете върху Конфигуриране на сайта.

3

Под Общи настройки , изберете Отказ от отговорност .

4

В Действия колона, изберете съответната Още бутон и след това изберете Деактивирайте .

Активирайте отказ от отговорност

Отказът от отговорност трябва да бъде деактивиран, за да бъдат налични тези опции за конфигуриране.

1

От изгледа за клиент в https://admin.webex.com отидете на Услуги и под Среща изберете Сайтове.

2

Изберете сайта на Webex, за който искате да промените настройките, и щракнете върху Конфигуриране на сайта.

3

Под Общи настройки , изберете Отказ от отговорност .

4

В Действия колона, изберете съответната Още бутон и след това изберете Активирайте .