Настройване на откази от отговорност

Можете да настроите откази от отговорност да се показват всеки път, когато:

  • Хост започва среща, събитие или тренировъчна сесия.

  • Участниците се присъединяват към среща, събитие или обучителна сесия.

  • Някой изтегля и възпроизвежда запис на Webex.

Поддържат се следните типове файлове: HTML, HML и TXT. Създайте файл с отказ от отговорност за всеки тип отказ от отговорност и за всеки език, който сайтът поддържа.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за да промените настройките за и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройкиизберете Откази от отговорности след това щракнете върху Качванена отказ от отговорност .

4

В прозореца Качване на файл навигирайте до местоположението на файла и изберете файла.

5

В колоната Тип, от списъка изберете съответния тип за отказ от отговорност.

6

В колоната Език от списъка изберете съответния език за отказ от отговорност.

7

В колоната Приложи към центъра (центровете) поставете отметка в квадратчетата за услугите, за да се покаже отказът от отговорност:

  • Webex Meetings
  • Webex Events
  • Webex Training
  • Webex Support
8

За да визуализирате отказ от отговорност, щракнете върху връзката Име на файл.

9

Щракнете върху Запиши.

Изтриване на отказ от отговорност

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за да промените настройките за и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройкиизберете Откази от отговорност.

4

В колоната Действия изберете съответния бутон"Още" и след това изберете Изтриване .

5

Щракнете върху OK, за да изтриете файла.

Забраняване на отказ от отговорност

Отказът от отговорност трябва да е разрешен, за да са налични тези опции за конфигуриране.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за да промените настройките за и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройкиизберете Откази от отговорност.

4

В колоната Действия изберете съответния бутон"Още" и след това изберете Забрани .

Разрешаване на отказ от отговорност

Отказът от отговорност трябва да бъде забранен, за да са налични тези опции за конфигуриране.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за да промените настройките за и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройкиизберете Откази от отговорност.

4

В колоната Действия изберете съответния бутон"Още" и след това изберете Разрешаване .