Disclaimers instellen

U kunt instellen dat disclaimers elke keer worden weergegeven als:

  • Een host start een vergadering, gebeurtenis of trainingssessie.

  • Deelnemers nemen deel aan een vergadering, gebeurtenis of trainingssessie.

  • Iemand downloadt en speelt een Webex -opname af.

De volgende bestandstypen worden ondersteund: HTML, HML en TXT. Maak een disclaimerbestand voor elk type disclaimer en voor elke taal die door de site wordt ondersteund.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Onder Algemene instellingen , selecteer Disclaimers en klik vervolgens op Disclaimer uploaden .

4

In de Bestand uploaden , navigeer naar de bestandslocatie en selecteer het bestand.

5

Selecteer in de kolom Type in de lijst het betreffende type voor de disclaimer.

6

Selecteer in de kolom Taal in de lijst de betreffende taal voor de disclaimer.

7

In de Toepassen op centrum(s) vinkt u de selectievakjes aan voor de services om de disclaimer weer te geven:

  • Webex Meetings
  • Webex Events
  • Webex Training
  • Webex Support
8

Als u een voorbeeld van de disclaimer wilt bekijken, klikt u op de Bestandsnaam koppeling.

9

Klik op Opslaan.

Een disclaimer verwijderen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Onder Algemene instellingen , selecteer Disclaimers .

4

Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer Verwijderen.

5

Klik op OK om het bestand te verwijderen.

Een disclaimer uitschakelen

De disclaimer moet zijn ingeschakeld om deze configuratieopties beschikbaar te maken.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Onder Algemene instellingen , selecteer Disclaimers .

4

Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer vervolgens Uitschakelen.

Een disclaimer inschakelen

De disclaimer moet zijn uitgeschakeld voordat deze configuratieopties beschikbaar zijn.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Onder Algemene instellingen , selecteer Disclaimers .

4

Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer Inschakelen.