Vrijwaringen instellen

U kunt vrijwaringen instellen om elke keer dat:

  • Een host start een vergadering, gebeurtenis of trainingssessie.

  • Deel nemers nemen deel aan een vergadering, gebeurtenis of trainingssessie.

  • Iemand downloadt en speelt een Webex-opname.

De volgende bestandstypen worden ondersteund: HTML, HML en TXT. Maak een vrijwarings bestand voor elk type vrijwaring en voor elke taal die de site ondersteunt.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingen deoptie vrijwaringen en klik vervolgens op vrijwaring uploaden.

4

Navigeer in het venster bestand uploaden naar de bestands locatie en selecteer het bestand.

5

Selecteer in de kolom Type in de lijst het betreffende type voor de disclaimer.

6

Selecteer in de kolom Taal in de lijst de betreffende taal voor de disclaimer.

7

Schakel in de kolom Toep assen op Center (s) de selectie vakjes in voor de services om de vrijwaring weer te geven:

  • Webex Meetings
  • Webex-gebeurtenissen
  • Webex-training
  • Webex Support
8

Als u een voor beeld van de vrijwaring wilt zien, klikt u op de Bestands naam koppeling.

9

Klik op Opslaan.

Een disclaimer verwijderen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder gemeen schappelijke instellingenvrijwaringen.

4

Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer Verwijderen.

5

Klik op OK om het bestand te verwijderen.

Een disclaimer uitschakelen

De vrijwaring moet zijn ingeschakeld om deze configuratie-opties beschikbaar te stellen.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder gemeen schappelijke instellingenvrijwaringen.

4

Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer vervolgens Uitschakelen.

Een disclaimer inschakelen

De vrijwaring moet zijn uitgeschakeld om deze configuratie-opties beschikbaar te stellen.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder gemeen schappelijke instellingenvrijwaringen.

4

Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer Inschakelen.