Konfigurere ansvarsfraskrivelser

Du kan konfigurere at ansvarsfraskrivelser skal vises hver gang:

  • En vert starter et møte, en hendelse eller en opplæringsøkt.

  • Deltakere blir med i et møte, en hendelse eller en opplæringsøkt.

  • Noen laster ned og spiller av et Webex-opptak.

Følgende filtyper støttes: HTML, HML og TXT. Opprett en ansvarsfraskrivelsesfil for hver type ansvarsfraskrivelse, på hvert språk som nettstedet ditt støtter.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Ansvarsfraskrivelser, og klikker deretter på Last opp ansvarsfraskrivelse.

4

I vinduet Filopplasting navigerer du til filplasseringen og velger filen.

5

I Type-kolonnen velger du den tilsvarende typen for ansvarsfraskrivelsen fra listen.

6

I Språk-kolonnen velger du det tilsvarende språket for ansvarsfraskrivelsen fra listen.

7

I kolonnen Bruk for senter/sentre merker du av i avkrysningsboksene for tjenestene som skal vise ansvarsfraskrivelsen:

  • Webex Meetings
  • Webex Events
  • Webex Training
  • Webex Support
8

For å forhåndsvise ansvarsfraskrivelsen klikker du på Filnavn-koblingen.

9

Klikk på Lagre.

Slette en ansvarsfraskrivelse

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Ansvarsfraskrivelser.

4

I Handlinger-kolonnen velger du den tilsvarende Mer-knappen, og velger deretter Slett.

5

Klikk på OK for å slette filen.

Deaktivere en ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelsen må være aktivert for at disse konfigurasjonsalternativene skal være tilgjengelige.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Ansvarsfraskrivelser.

4

I Handlinger-kolonnen velger du den tilsvarende Mer-knappen, og velger deretter Deaktiver.

Aktivere en ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelsen må være deaktivert for at disse konfigurasjonsalternativene skal være tilgjengelige.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Ansvarsfraskrivelser.

4

I Handlinger-kolonnen velger du den tilsvarende Mer-knappen, og velger deretter Aktiver.