Konfigurowanie zastrzeżeń

Możesz skonfigurować zastrzeżenia, które będą wyświetlane za każdym razem, gdy:

  • Gospodarz rozpoczyna spotkanie, wydarzenie lub sesję szkoleniową.

  • Uczestnicy dołączają do spotkania, wydarzenia lub sesji szkoleniowej.

  • Ktoś pobiera i odtwarza nagranie Webex.

Obsługiwane są następujące typy plików: HTML, HML i TXT. Utwórz plik zastrzeżenia dla każdego typu zastrzeżenia i dla każdego języka, który obsługuje witryna.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Zastrzeżenia , a następnie kliknijpozycję Przekaż zastrzeżenie.

4

W oknie Przesyłanie pliku przejdź do lokalizacji pliku i wybierz plik.

5

W kolumnie Typ z listy wybierz odpowiedni typ zastrzeżenia.

6

W kolumnie Język z listy wybierz odpowiedni język zastrzeżenia.

7

W kolumnie Zastosuj do centrum zaznacz pola wyboru dla usług, aby wyświetlić zastrzeżenie:

  • Webex Meetings
  • Webex Events
  • Webex Training
  • Webex Support
8

Aby wyświetlić podgląd zastrzeżenia, kliknij łącze Nazwa pliku.

9

Kliknij opcję Zapisz.

Usuwanie zastrzeżenia

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Zastrzeżenia.

4

W kolumnie Akcje wybierz odpowiedni przycisk Więcej, a następnie wybierz pozycję Usuń.

5

Kliknij przycisk OK, aby usunąć plik.

Wyłączanie zastrzeżenia

Zastrzeżenie musi być włączone, aby te opcje konfiguracji były dostępne.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Zastrzeżenia.

4

W kolumnie Akcje wybierz odpowiedni przycisk Więcej, a następnie wybierz pozycję Wyłącz.

Włączanie zastrzeżenia

Zastrzeżenie musi być wyłączone, aby te opcje konfiguracji były dostępne.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Zastrzeżenia.

4

W kolumnie Akcje wybierz odpowiedni przycisk Więcej, a następnie wybierz pozycję Włącz.