Можете да конфигурирате вашия Webex сайт, така че потребителите ви да могат да преместват webex повикване в събрание.

1

Гарантирайте, че вашият сайт webex Meetings е на минимум 41.3 или по-нова версия.

За да проверите версията на събранието си, използвайте стъпките в Определяне на вашата webex версия на сайта в Cisco Webex контролен център.


 

Преместването на повикване в събрание няма да работи в следните конфигурации на сайта на Webex Meetings:

  • Шифроването е зададено на "От край до край" или PKI.

  • Телефонията е активирана.

  • Сайтът е на канала за бавно освобождаване. Вижте Управление на канали за издание на софтуер – за повечеинформация.

2

Активирайте пълнофункшънирания опит в събранията за всички потребители, които искат да преместват повиквания към събрания.

  • Новите клиенти се активират автоматично с това изживяване. По-ранните организации трябва да се впишете за тази стъпка. Протегнете ръка към вашия партньор или CSM за насоки.

  • Отдалечените потребители, които се добавят към събрание, не изискват тази функция.

3

Потребителите трябва да задават своя webex сайт по подразбиране, като използват тези стъпки.