U kunt uw Webex-site configureren, zodat uw gebruikers een Webex-gesprek in een vergadering kunnen verplaatsen.

1

Zorg dat uw Webex Meetings-site op een minimum van 41.3 of hoger is.

Als u de versie van uw vergadering wilt controleren, gebruikt u de stappen in Uw Webex-siteversie bepalen in Cisco Webex Control Hub.


 

Het verplaatsen van een gesprek naar een vergadering werkt niet in de volgende configuraties Webex Meetings van de site:

  • Codering is ingesteld op End-to-End of PKI.

  • Telefonie is ingeschakeld.

  • De site werkt traag releasekanaal. Zie Softwarere releasekanalen beherenvoor meer informatie.

2

Schakel de vergaderervaring met volledige functie in voor elke gebruiker die gesprekken naar vergaderingen wil verplaatsen.

  • Voor nieuwe klanten wordt deze ervaring automatisch ingeschakeld. Eerdere organisaties moeten opt in voor deze stap. Contact op met uw partner of CSM voor hulp.

  • Externe gebruikers die aan een vergadering worden toegevoegd, hebben deze functie niet nodig.

3

Gebruikers moeten hun standaard Webex-site instellen met behulp van dezestappen.