Witrynę webex można skonfigurować, aby użytkownicy mogli przenosić połączenie Webex na spotkanie.

1

Upewnij się, że witryna spotkania webex znajduje się co najmniej 41,3 lub nowszym.

Aby sprawdzić wersję spotkania, należy wykonać czynności opisane w obszarze Określanie wersji witryny sieci Web w centrum sterowania cisco Webex Control Hub.


 

Przenoszenie połączenia do spotkania nie będzie działać w następujących konfiguracjach witryny Spotkania Webex:

  • Szyfrowanie jest ustawione na End-to-End lub PKI.

  • Telefonia jest włączona.

  • Strona znajduje się na kanale powolnego uwalniania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie kanałamiwydań oprogramowania.

2

Włącz w pełni funkcjonalne spotkania dla wszystkich użytkowników, którzy chcą przenieść połączenia do spotkań.

  • Nowi klienci są automatycznie włączani dzięki temu doświadczeniu. Wcześniejsze organizacje muszą zdecydować się na ten krok. Skontaktuj się ze swoim partnerem lub CSM, aby uzyskać wskazówki.

  • Użytkownicy zdalni dodani do spotkania nie wymagają tej funkcji.

3

Użytkownicy muszą ustawić domyślną witrynę webex, wykonując następujące kroki.