Du kan konfigurera din Webex-webbplats så att dina användare kan flytta ett Webex-samtal till ett möte.

1

Se till att Webex Meetings webbplats är minst 41.3 eller senare.

För att kontrollera vilken mötesversion du har kan du använda stegen i Ta reda på din Webex-webbplatsversion i Cisco Webex Control Hub.


 

Det går inte att flytta samtal till ett möte i följande Webex Meetings webbplatskonfigurationer:

  • Kryptering är inställd på end-to-end eller PKI.

  • Telefoni är aktiverat.

  • Webbplatsen ligger på den långsamma lanseringskanal. Se Hantera programvaruutgivningskanalerför mer information.

2

Aktivera den fullständiga mötesupplevelsen för alla användare som vill flytta samtal till möten.

  • Nya kunder aktiveras automatiskt med denna upplevelse. Tidigare organisationer måste välja i det här steget. Kontakta din partner eller CSM för vägledning.

  • Fjärranvändare som läggs till i ett möte kräver inte den här funktionen.

3

Användare måste ställa in sin Förvalda Webex-webbplats genom att följa dessasteg.