Možete da konfigurišete Webex sajt tako da vaši korisnici mogu da premešte Webex poziv u sastanak.

1

Uverite se da Webex Meetings lokacija postoji najmanje 41.3 ili novija.

Da biste proverili verziju sastanka, koristite korake u određivanju verzije Webex lokacije u Cisco Webex Control Hub.


 

Prebacivanje poziva na sastanak neće funkcionisati u sledećim Webex Meetings konfiguracijama lokacije:

2

Omogućite iskustvo sastanaka sa punom funkcijom za sve korisnike koji žele da prenesu pozive na sastanke.

  • Novim kupcima je automatski omogućeno ovo iskustvo. Ranije organizacije moraju da se prijave za ovaj korak. Obratite se partneru ili CSM-u za uputstva.

  • Udaljeni korisnici koji se dodaju sastanku ne zahtevaju ovu funkciju.

3

Korisnici moraju da podese podrazumevane vrednosti Webex sajt koristeći ove korake.