Webex lokaciju možete da konfigurišete tako da korisnici mogu da premeste Webex poziv na sastanak.

1

Uverite se da je lokacija Webex sastanaka na minimum 41,3 ili novijoj.

Da biste proverili verziju sastanka, koristite korake u opciji "Utvrđivanje verzije Webex lokacije" u kontrolnom čvorištu Cisco Webex.


 

Premeštanje poziva u sastanak neće funkcionisati u sledećim konfiguracijama Webex meetings lokacije:

2

Omogućite iskustvo sastanaka sa punom funkcijom za sve korisnike koji žele da premeste pozive na sastanke.

  • Novi klijenti su automatski omogućeni sa ovim iskustvom. Ranije organizacije moraju da se opredele za ovaj korak. Posegnite za partnerom ili CSM-om za smernice.

  • Udaljeni korisnici koji se dodaju sastanku ne zahtevaju ovu funkciju.

3

Korisnici moraju da postave podrazumevanu Webex lokaciju koristeći ove korake.