Активирайте и намерете вашия хост телефон за хотелиране

Преди да започнете

Администраторът ви е настроил акаунт за гости за вас.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От портала Call User отидете на Настройки на обажданията > допълнителни функции и включете Hoteling.

3

Потърсете името или номера на лицето, чийто телефон (хост) искате да използвате. След това щракнете върху Запиши.

4

Рестартирайте телефона, за да разрешите на Гост в и Гост навънсофти.

Влизане в телефон за гости

Преди да започнете

1

Натиснете Guest in и след това въведете разширението си като потребителски идентификатор и ПИН кода на гласовата си поща като парола.

Полето за парола използва два вида методи на въвеждане: буквено-цифрови. Докато въвеждате в паролата, виждате мекотела Options (Опции) на телефона. Можете да използвате този софт, за да промените текущия тип въвеждане на парола. Изберете Въвеждане на всички за буквено-цифров вход и изберете Вход num за числен запис.

2

Натиснете Запиши.

Излизане от телефон за гости

Натиснете Гост навън и след товаИзлезте.

Ако видите "Влизане в софти", знаете, че сте излезли.