Włącz i zlokalizuj telefon hosta na potrzeby hotelingu

Przed rozpoczęciem

Twój administrator utworzył dla Ciebie konto dla gościa.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz opcję Webex Calling.

2

W portalu użytkownika dzwoniącego przejdź do Ustawienia połączeń > Dodatkowe funkcje i włącz Hoteling.

3

Wyszukaj nazwisko lub numer osoby, której telefon ma zostać użyty. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

4

Zrestartuj telefon, aby włączyć przyciski ekranowe Gość-wejście i Gość-wyjście.

Zaloguj się do telefonu dla gościa

Przed rozpoczęciem

1

Naciśnij Gość-wejście, a następnie wprowadź swój numer wewnętrzny jako identyfikator użytkownika oraz PIN poczty głosowej jako hasło.

Pole hasła umożliwia stosowanie dwóch metod wprowadzania: alfanumerycznej i numerycznej. W trakcie wpisywania hasła na telefonie jest widoczny klawisz programowy Opcje. Użyj tego klawisza programowego, aby zmienić typ wprowadzanych danych hasła. Wybierz opcję Wprowadź wszystkie, aby wprowadzać znaki alfanumeryczne, lub wybierz opcję Wprowadź num., aby wprowadzać znaki numeryczne.

2

Naciśnij przycisk Zapisz.

Wyloguj się z telefonu dla gościa

Naciśnij Gość-wejście, a następnie Wylogowanie.

Jeśli widoczny jest przycisk ekranowy Zaloguj się, oznacza to, że użytkownik jest wylogowany.