Povolení a zjištění polohy telefonu hostitele při hotelingu

Než začnete

Správce pro vás vytvoří účet hosta.

1

Přejděte na https://settings.webex.com a vyberte Webex Calling.

2

Na portálu uživatele Webex Calling přejděte na Nastavení hovoru > Additional Features (Další funkce) a zapněte Hoteling.

3

Vyhledejte jméno nebo číslo osoby, jejíž telefon (hostitele) chcete použít. Poté klepněte na tlačítko Uložit.

4

Restartováním telefonu povolte softwarová tlačítka Guest in (Příchozí host) a Guest out (Odchozí host).

Přihlášení k telefonu jako host

Než začnete

1

Stiskněte tlačítko Guest in (Příchozí host) a jako ID uživatele zadejte linku a jako heslo zadejte kód PIN hlasové schránky.

Pole hesla používá zadávání dvěma způsoby: alfanumericky a číselně. Během zadávání hesla se na telefonu zobrazí softwarové tlačítko Možnosti. Toto tlačítko použijte ke změně aktuálního způsobu zadávání hesla. Pro alfanumerické zadávání vyberte volbu Input all (Zadat vše) a pro číselné zadávání zvolte Input num (Zadat číslo).

2

Stiskněte tlačítko Uložit.

Odhlášení od telefonu jako host

Stiskněte tlačítko Guest out (Odchozí host) a poté vyberte Odhlásit.

Pokud se zobrazí softwarové tlačítko Přihlásit, víte, že jste odhlášeni.