Създайте ключа за програмисти

Преди да започнете

Преди да можете да инсталиратеWebex Education Connector, първо трябва да конфигурирате своя Webex сайт за Webex Education Connector.
1

Влезте в Canvas като администратор, изберете раздела Администриране и след това изберете името на акаунта.


 

Акаунтът определя в кои курсове е наличен инструментът.

2

Изберете Ключове за програмисти > + Ключ за програмист > + Ключ за API и въведете следната информация:

 • Име на ключ—Въведете Webex.

 • (По избор) Имейл на собственика – Въведете имейл адрес.

 • URI за пренасочване – Въведете следните URI адреси на отделни редове.

  • https://lti.educonnector.io/lms_accesses/new

  • https://lti.educonnector.io/lms_accesses/callback

 • Прилагане на обхвати—Не активирайте. Понастоящем не се поддържат ключове за разработчици с обхват.

3

Изберете Запазване на ключа и обърнете внимание на ID и ключа, генерирани в секцията Подробности на новия ключ за програмисти 9}, тъй като ще ви трябват по-късно.

4

В секцията Състояние на новия ключ за програмисти изберете ВКЛ.

КонфигурирайтеWebex Education Connector

1

Отворете раздел в браузъра си, отворете https://lti.educonnector.io/ и въведете следната информация:

 • Пълно име—Въведете вашето име и фамилия.

 • Имейл – Въведете имейл адреса на вашия администратор.

 • Институция—Въведете името на вашата институция.

 • Webex сайт—Въведете свояWebexиме на сайта.

  Името на вашия сайт е текстът във вашия WebexURL адрес преди .webex.com. Ако URL адресът на вашия сайт е https://myschool.webex.com/, въведете myschool.

 • LMS...— Изберете Canvas от падащия списък.

 • Инсталирайте в деактивирано състояние:

  • Ако не е отметнато, можете да активиратеWebex Education Connectorза всички курсове наведнъж или на база курс по курс.

  • Ако е отметнато, инструкторите и администраторите могат да разрешатWebex Education Connectorза курсове.

 • Домейн на Canvas Site—Въведете URL адреса на вашия сайт Canvas.

  Например, ако URL адресът на вашия сайт на Canvas е https://college.example.instructure.com,, въведете college.example.instructure.com.

 • Canvas Developer ID—Въведете ID от стъпка 3 на Създаване на ключа за програмист.

 • Canvas Developer Key—Въведете ключа от стъпка 3 на Създаване на ключа за програмист.

 • Canvas Site Timezone—Задайте часовата зона на сайта си.

2

Изберете Напред и вземете под внимание Вашият потребителски ключ, Вашата споделена тайна и URL адрес за регистрация на LTI.

Инсталирайте и оторизирайтеWebex Education Connector

1

В Canvas изберете раздела Администриране, след което изберете името на акаунта:

 • Ако искате да инсталирате за целия сайт – изберете сайт, след което отидете на Настройки > Преглед на конфигурацията на приложението > + Приложение.

 • Ако искате да инсталирате в един курс – изберете курс, след което отидете на Настройки > Преглед на конфигурацията на приложението > + Приложение.

2

Въведете следната информация:

 • Тип конфигурация – изберете По URL.

 • Име—Въведете Webex, или друго описателно име.

 • Потребителски ключ—Въведете Вашият потребителски ключ от стъпка 2 на Конфигуриране на Webex Education Connector.

 • Споделена тайна – Въведете Вашата споделена тайна от стъпка 2 на Конфигуриране на Webex Education Connector.

 • URL за стартиране—Въведете URL за регистрация на LTI от стъпка 2 на Конфигуриране на Webex Education Connector.

3

Уверете се, чеWebex Education Connectorе инсталирано:

 • Ако сте активиралиWebex Education Connectorв целия сайт, отворете всеки курс и потърсете Cisco Webex в менюто Навигация на курса.
 • Ако сте активиралиWebex Education Connectorв един курс, отидете до този курс и потърсете Cisco Webex в менюто Навигация на курса.
 • Ако сте инсталиралиWebex Education Connectorв деактивирано състояние, навигирайте до всеки курс. В менюто за навигация на курса отидете на Настройки > Навигация. Намерете Cisco Webex в списъка със скрити елементи и го плъзнете нагоре до списъка с видими елементи.
4

В менюто за навигация на курса щракнете върху Cisco Webex, за да отворитеWebex Education Connector.

5

От раздела Настройка превъртете до секцията Упълномощаване с LMS, кликнете върху Упълномощаване и следвайте инструкциите на екрана.

6

За да активирате функциите за целия сайт, налични за конфигуриране на инструктори, отидете в раздела Настройка, щракнете върху Отиди в администраторската конзола и след това изберете функциите, които искате да активирате.

7

Кликнете върху Назад, за да запазите промените си и да се върнете в раздела Настройка.