Utwórz klucz programisty

Przed rozpoczęciem

Przed zainstalowaniem aplikacji Webex LTI Legacy należy najpierw Skonfigurować witrynę Webex dla aplikacji Webex LTI Legacy.
1

Zaloguj się do systemu Canvas jako administrator, wybierz kartę Administracja, a następnie wybierz nazwę konta.


 

Dostępność narzędzia w poszczególnych kursach zależy od konta.

2

Wybierz Klucze programisty > + Klucz programisty > + Klucz API i wprowadź następujące informacje:

 • Nazwa klucza —Enter Webex.

 • (Opcjonalnie) Adres e-mail właściciela — wprowadź adres e-mail.

 • Identyfikatory URI przekierowania — Wprowadź następujące identyfikatory URI w osobnych wierszach.

  • https://lti.educonnector.io/lms_accesses/new

  • https://lti.educonnector.io/lms_accesses/callback

 • Wymuszaj zakresy — Nie włączaj. Klucze programisty z określonym zakresem nie są obecnie obsługiwane.

3

Wybierz opcję Zapisz klucz i zanotuj identyfikator oraz klucz wygenerowane w sekcji Szczegóły nowego klucza programisty, ponieważ będą one potrzebne później.

4

W sekcji Stan nowego klucza programisty wybierz opcję WŁ..

Zażądaj poświadczeń instalacji dziedzictwa Webex LTI

1

Jeśli jesteś istniejącym klientem Webex z bieżącą rejestracją Webex LTI Legacy, otwórz sprawę pomocy technicznej z Cisco TAC, aby uzyskać pomoc w generowaniu poświadczeń instalacji.

 • Jeśli jesteś nowym klientem Webex i nie skonfigurowałeś jeszcze aplikacji Webex LTI Legacy, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem ds. sprzedaży lub sukcesu klienta.

2

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Co nowego w Webex LTI.

Instalowanie i autoryzowanie aplikacji Webex LTI Legacy

1

W kanwie wybierz Administrator , a następnie wybierz nazwę konta:

 • Jeśli chcesz zainstalować w całej witrynie — wybierz witrynę, a następnie przejdź do Ustawienia > Wyświetl konfigurację aplikacji > + Aplikacja .

 • Jeśli chcesz zainstalować w jednym kursie — wybierz kurs, a następnie przejdź do Ustawienia > Wyświetl konfigurację aplikacji > + Aplikacja .

2

Wprowadź następujące informacje:

 • Typ konfiguracji — wybierz opcję Według adresu URL.

 • Nazwa —Enter Webex lub inną opisową nazwę.

 • Klucz klienta — wprowadź klucz klienta, który otrzymałeś.

 • Udostępniony klucz tajny — wprowadź udostępniony klucz tajny, który otrzymałeś.

 • Uruchom adres URL — wprowadź dostarczony adres URL rejestracji LTI.

3

Sprawdź, czy aplikacja Webex LTI Legacy została zainstalowana:

 • Jeśli włączyłeś usługę Webex LTI Legacy w całej witrynie, przejdź do dowolnego kursu i wyszukaj Cisco Webex w menu Nawigacja kursem .
 • Jeśli włączyłeś Webex LTI Legacy w jednym kursie, przejdź do tego kursu i wyszukaj Cisco Webex w menu Nawigacja kursu .
 • Jeśli zainstalowałeś aplikację Webex LTI Legacy w stanie wyłączonym, przejdź do dowolnego kursu. W menu Nawigacja po kursie przejdź do Ustawienia > Nawigacja . Znajdź Cisco Webex na liście ukrytych elementów i przeciągnij go w górę na listę widocznych elementów.
4

W menu Nawigacja kursu kliknij pozycję Cisco Webex , aby otworzyć aplikację Webex LTI Legacy.

5

Na karcie Konfiguracja przewiń do sekcji Współpraca w klasie, kliknij opcję Autoryzuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.