Opprett utviklernøkkelen

Før du starter

Før du kan installere Webex LTI Legacy, må du først Konfigurere Webex-nettstedet ditt for Webex LTI Legacy.
1

Logg på Canvas som administrator, velg Admin -fanen, og velg deretter navnet på kontoen.


 

Kontoen bestemmer hvilke kurs verktøyet er tilgjengelig i.

2

Velg Utviklernøkler > + Utviklernøkkel > + API-nøkkel og angi følgende informasjon:

 • Navn på nøkkel – Gå inn Webex.

 • (Valgfritt) E-post for eier – Skriv inn en e-postadresse.

 • Omdiriger URI-er – Angi følgende URI-er på separate linjer.

  • https://lti.educonnector.io/lms_accesses/new

  • https://lti.educonnector.io/lms_accesses/callback

 • Håndheve omfang – Ikke aktiver. Utviklernøkler med omfang støttes ikke for øyeblikket.

3

Velg Lagre-tast , og vær oppmerksom på ID og Nøkkel generert i Detaljer delen av den nye Utviklernøkkel , da du trenger disse senere.

4

I Tilstand delen av den nye Utviklernøkkel , velger du .

Be om installasjonslegitimasjon for eldre Webex LTI

1

Hvis du er en eksisterende Webex-kunde med en gjeldende Webex LTI Legacy-registrering, kan du åpne en støttesak med Cisco TAC for å få hjelp til å generere installasjonslegitimasjon.

 • Hvis du er en ny Webex-kunde og ennå ikke har konfigurert Webex LTI Legacy, kan du kontakte salgs- eller kunderepresentanten din.

2

Hvis du vil vite mer, kan du gå til Hva er nytt i Webex LTI .

Installer og autoriser Webex LTI Legacy

1

I Canvas velger du Admin fanen, og velg deretter navnet på kontoen:

 • Hvis du vil installere på hele nettstedet – velg et nettsted, og gå deretter til Innstillinger > Vis appkonfigurasjon > + App .

 • Hvis du vil installere i et enkelt emne – velg et emne, og gå deretter til Innstillinger > Vis appkonfigurasjon > + App .

2

Angi følgende informasjon:

 • Konfigurasjonstype – Velg Etter nettadresse .

 • Navn – Gå inn Webex, eller et annet beskrivende navn.

 • Forbrukernøkkel – Skriv inn Forbrukernøkkel du har blitt levert.

 • Delt hemmelighet – Skriv inn Delt hemmelighet du har blitt levert.

 • Start-URL – Skriv inn URL-adresse for LTI-registrering du har blitt levert.

3

Kontroller at Webex LTI Legacy er installert:

 • Hvis du har aktivert Webex LTI Legacy for hele nettstedet, går du til et hvilket som helst emne og ser etter Cisco Webex i Kursnavigasjon -menyen.
 • Hvis du aktiverte Webex LTI Legacy i ett enkelt emne, går du til det emnet og ser etter Cisco Webex i Kursnavigasjon -menyen.
 • Hvis du installerte Webex LTI Legacy i en deaktivert tilstand, går du til et hvilket som helst emne. I Emnetavigasjon-menyen går du til Innstillinger > Navigasjon . Finn Cisco Webex i listen over skjulte elementer, og dra den opp til listen over synlige elementer.
4

Klikk på på Emnetavigasjon-menyen Cisco Webex for å åpne Webex LTI Legacy.

5

Fra Oppsett -fanen, blar du til Klasseromssamarbeid klikker du på Autoriser og følg instruksjonene på skjermen.