Skapa utvecklarnyckeln

Innan du börjar

Innan du kan installera Webex Education Connector måste du först Konfigurera din Webex-webbplats för Webex Education Connector.
1

Logga in på Canvas som administratör, välj Admin och välj sedan namnet på kontot.


 

Kontot avgör vilka kurser verktyget är tillgängligt i.

2

Välj Utvecklarnycklar > + Utvecklarnyckel > + API nyckel och ange följande information:

 • Nyckelnamn – Ange Webex.

 • (Valfritt) Ägarens e-postadress – Ange en e-postadress.

 • Omdirigera URI:er – Ange följande URI på separata rader.

  • https://lti.educonnector.io/lms_accesses/new

  • https://lti.educonnector.io/lms_accesses/callback

 • Tillämpa omfattningar – Aktivera inte. Utvecklarnycklar med omfattning stöds för närvarande inte.

3

Välj Knappen Spara och notera ID och Nyckel genereras i Detaljer avsnitt i den nya Utvecklarnyckel , eftersom du behöver dessa senare.

4

I Delstat avsnitt i den nya Utvecklarnyckel , välj .

Begär installationsuppgifter för Webex Education Connector

1

Om du är en befintlig Webex-kund med en aktuell registrering av Webex Education Connector öppnar du ett supportärende med Cisco TAC för att få hjälp med att generera installationsuppgifter.

 • Om du är en ny Webex-kund och ännu inte har konfigurerat Webex Education Connector kan du kontakta din försäljnings- eller kundframgångschef.

2

Mer information finns i Meddelanden för Webex Education Connector.

Installera och auktorisera Webex Education Connector

1

I Canvas väljer du Admin fliken och välj sedan namnet på kontot:

 • Om du vill installera hela webbplatsen – Välj en webbplats och gå till Inställningar > Visa appkonfiguration > + App .

 • Om du vill installera i en enskild kurs – Välj en kurs och gå till Inställningar > Visa appkonfiguration > + App .

2

Ange följande information:

 • Konfigurationstyp – Välj Efter URL .

 • Namn – Ange Webex eller ett annat beskrivande namn.

 • Konsumentnyckel – Ange konsumentnyckeln som du har fått.

 • Delad hemlighet – ange den delade hemligheten som du har fått.

 • Starta URL– Ange URL:en för LTI-registrering som du har angett.

3

Kontrollera att Webex Education Connector har installerats:

 • Om du har aktiverat Webex Education Connector på hela webbplatsen kan du navigera till valfri kurs och söka efter Cisco Webex i Kursnavigering menyn.
 • Om du aktiverade Webex Education Connector i en enskild kurs navigerar du till den kursen och letar efter Cisco Webex i Kursnavigering menyn.
 • Om du har installerat Webex Education Connector i ett inaktiverat läge kan du navigera till valfri kurs. Gå till menyn Kursnavigering Inställningar > Navigering . Hitta Cisco Webex i listan över dolda objekt och dra upp den till listan över synliga objekt.
4

I menyn Kursnavigering klickar du på Cisco Webex för att öppna Webex Education Connector.

5

Från Konfiguration fliken bläddrar du till Auktorisera med LMS klickar du på Auktorisera och följ instruktionerna på skärmen.

6

Om du vill aktivera webbplatstäckande funktioner som är tillgängliga för lärarkonfiguration går du till Konfiguration fliken klickar du på Gå till administratörskonsolen och välj sedan de funktioner du vill aktivera.

7

Klicka på Tillbaka för att spara dina ändringar och återgå till Konfiguration fliken.