Влезте във вашия Webexсайт . След това изберете Започване на събрание от секцията "Лична стая" на началната страница на вашия сайт.


 

Събранието ще започне в настолното приложение или уеб приложението, в зависимост от това, което сте използвали за последно.

След като започнете срещата си в "Лична стая", можете да видите и чуете всички участници, които се присъединяват.