Log ind på dit Webex-websted. Vælg derefter Start et møde fra afsnittet Personligt lokale på dit websteds startside.


 

Mødet starter i desktop- eller webappen, afhængigt af hvad du senest har brugt.

Når du har startet mødet i dit personlige lokale, kan du se og høre alle mødedeltagere, der deltager.