Logg på Webex-området. Deretter velger du Start et møte fra Personlig rom-delen på hjemmesiden for området.


 

Møtet starter i skrivebordsappen eller nettappen, avhengig av hva du brukte sist.

Når du har startet møtet i personlig rom, kan du se og høre deltakere som blir med.