starting a meeting

Prijavite se u User Hub, a zatim izaberite "Pokreni ".


 

Sastanak počinje na radnoj površini ili veb-aplikaciji, u zavisnosti od toga šta ste poslednje koristili.

Kada pokrenete sastanak u ličnoj sobi, možete da vidite i čujete sve učesnike koji se pridruže.