Zaloguj się do witryny webex. Następnie wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie w sekcji Pokój osobisty na stronie głównej witryny.


 

Spotkanie rozpocznie się w aplikacji klasycznej lub aplikacji sieci web, w zależności od tego, co było używane ostatnio.

Po rozpoczęciu spotkania w pokoju osobistym możesz zobaczyć i usłyszeć wszystkich uczestników, którzy do niego dołączą.