starting a meeting

Zaloguj się do User Hub, a następnie wybierz Start.


 

Spotkanie rozpocznie się w aplikacji klasycznej lub internetowej, w zależności od tego, co było ostatnio używane.

Po rozpoczęciu spotkania w pokoju osobistym możesz widzieć i słyszeć wszystkich uczestników, którzy dołączyli.