starting a meeting

Prijavite se na Korisničko središte , zatim odaberite Počnite .


 

Sastanak počinje na radnoj površini ili web-aplikaciji, ovisno o tome što ste zadnje koristili.

Nakon što započnete sastanak u osobnoj sobi, možete vidjeti i čuti sve sudionike koji se pridruže.