Профилите за прозрения на хора имат следните известни проблеми и ограничения:

  • В панела "Участници " в "Събрания " Научете повече за този участникНаучете още за този участник не се показва до имената на хората, които се присъединяват от Webex App, независимо от това дали даден профил е наличен за преглед.

  • Администраторите могат да редактират подробности за компанията само чрез изпращане на обратна връзка с помощта на бутона в приложението или чрез подаване на билет с помощта на бутона Изпращане на обратна връзка в приложението .

  • Изборът на конкретни полета от Синхронизиране на директории, които да се показват в профили, не работи в момента.