Профилите на People Insights имат следните известни проблеми и ограничения:

  • В панела Участници в Webex Meetings, Научете повече за този участник не Научете повече за този участник се показва до имената на хората, които се присъединяват от Webex, независимо дали даден профил е наличен за преглед.

  • Администраторите могат да редактират подробности за компанията само чрез изпращане на обратна връзка с помощта на бутона в приложението или чрез подаване на билет с помощта на бутона Изпращане на обратна връзка в приложението.

  • Изборът на конкретни полета от Синхронизиране на директории, които да се показват в профили, не работи в момента.