פרופילי תובנות של אנשים כוללים את הבעיות והמגבלות הידועות הבאות:

  • בחלונית 'משתתפים ' ב'פגישות ', קבל מידע נוסף על משתתף קבל מידע נוסף על משתתף זה זה אינו מופיע לצד שמות האנשים המצטרפים מאפליקציית Webex, ללא קשר לשאלה אם פרופיל זמין לצפייה.

  • מנהלי מערכת יכולים לערוך את פרטי החברה רק על-ידי שליחת משוב באמצעות לחצן בתוך האפליקציה או על-ידי שליחת כרטיס באמצעות לחצן 'שלח משוב ' בתוך האפליקציה .

  • בחירת שדות ספציפיים מתוך 'סינכרון ספריה' שיוצגו בפרופילים אינה פועלת כעת.