Profili "People Insights" imaju sledeće poznate probleme i ograničenja:

  • Na panelu "Učesnici" na Webex sastancima saznajte više o ovom učesniku koji se ne pojavljuje pored imena osoba koje se pridružuju Saznajte više o ovom učesnikuwebeksu , bez obzira nato da li je profil dostupan za prikazivanje.

  • Administratori mogu da uređuju detalje o preduzeću samo slanjem povratnih informacija pomoću dugmeta u aplikaciji ili prosleđivanje tiketa pomoću dugmeta "Pošalji povratne informacije" u aplikaciji.

  • Izbor određenih polja iz sinhronizacije direktorijuma koja će biti prikažena u profilima trenutno ne funkcioniše.