Profily People Insights mají následující známé problémy a omezení:

  • V panelu Účastníci ve webexových schůzkách se další informace o tomto účastníkovi nezobrazí vedle jmen lidí, kteří se připojí z webexu , bez ohledu na Zjistit další informace o tomto účastníkovito, zda je profil k dispozici k zobrazení.

  • Správci mohou upravovat podrobnosti o společnosti pouze odesláním zpětné vazby pomocí tlačítka v aplikaci nebo odesláním lístku pomocí tlačítka Odeslat zpětnou vazbu v aplikaci.

  • Výběr určitých polí ze synchronizace adresářů, která se mají zobrazit v profilech, v současné době nefunguje.