Profile aplikacji People Insights mają następujące znane problemy i ograniczenia:

  • W panelu Uczestnicy w Webex Meetingsdowiedz się więcej o tym uczestniku nie pojawia się obok Dowiedz się więcej o tym uczestniku nazwisk osób, które dołączają z webex , niezależnie odtego, czy profil jest dostępny do wyświetlenia.

  • Administratorzy mogą edytować tylko szczegóły firmy, wysyłając opinię za pomocą przycisku w aplikacji lub przesyłając zgłoszenie za pomocą przycisku Wyślij opinię w aplikacji.

  • Wybranie określonych pól z synchronizacji katalogów do pokazynia w profilach nie działa obecnie.