Profile statystyk dotyczących osób mają następujące znane problemy i ograniczenia:

  • W panelu Uczestnicy w spotkaniachopcja Dowiedz się więcej o tym uczestniku nie jest wyświetlana obok nazwisk osób, które dołączają z Dowiedz się więcej o tym uczestnikuaplikacjiWebex App, niezależnie od tego, czy profil jest dostępny do wyświetlenia.

  • Administratorzy mogą edytować dane firmy tylko przez wysłanie opinii za pomocą przycisku w aplikacji lub przesłanie zgłoszenia za pomocą przycisku Wyślij opinię w aplikacji .

  • Wybranie określonych pól z synchronizacji katalogów do wyświetlania w profilach obecnie nie działa.