Въведете @ и първите няколко букви от името на човека, изберете ги от списъка и след това въведете и изпратете съобщението си.


 

Между другото, ако искате да привлечете вниманието на всички, спестете се от въвеждането на имената на всички. Просто напишете @Всички когато искате да споделите нещо наистина важно с всички в пространството.


 

В пространство, където има хора със същата първа част от показвано име, когато бъде избрано от списъка, пълното показвано име ще бъде маркирано в съобщението, за да се избегне объркване.