Indtast @ og de første bogstaver i personens navn, vælg dem fra listen, og indtast og send din besked.


 

Hvis du vil have alles opmærksomhed, kan du gemme dig selv fra at indtaste alles navne. Du skal @All, når du vil dele noget, der er virkelig vigtigt med alle i rummet.