Skriv inn @ og de første bokstavene i personens navn og velg dem fra listen, deretter skriver du og sender meldingen.


 

Hvis listen har noen få personer med samme første del av visningsnavn, vil du se det fulle navnet deres i meldingen etter at du har valgt dem, for å unngå forvirring.


 

Forresten, hvis du vil få alles oppmerksomhet, trenger du nødvendigvis ikke å skrive inn navnet på hver enkelt. Bare skriv @Alle for å tagge alle i området.