Wpisz @ i kilka pierwszych liter nazwiska osoby, wybierz je z listy, a następnie wpisz i wyślij wiadomość.


 

Jeśli na liście znajduje się kilka osób z tą samą pierwszą częścią nazwy wyświetlanej, po jej wybraniu zobaczysz ich pełną nazwę wyświetlaną w komunikacie, aby uniknąć nieporozumień.


 

Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz przyciągnąć uwagę wszystkich, nie wpisuj sobie nazwisk. Po prostu wpisz @All , aby oznaczyć wszystkich w obszarze.