1

Изберете контакт, група контакти или заглавка за групата контакти.

2

Щракнете с десния бутон и изберете Предупреждение при наличност.

Получавате сигнал, тъй като всеки контакт става достъпен.