1

Velg en kontakt, en gruppe kontakter eller en topp tekst for kontakt gruppen.

2

Høyre klikk og velg Varsle når tilgjengelig.

Du mottar et varsel etter hvert som hver kontakt blir tilgjengelig.