1

Vyberte kontakt, skupinu kontaktů nebo záhlaví skupiny kontaktů.

2

Klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upozornit·na·dostupnost.

Když bude některý z kontaktů dostupný, obdržíte upozornění.