1

Wybierz kontakt, grupę kontaktów lub nagłówek grupy kontaktów.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Alarm w przypadku dostępności.

Użytkownik zostanie powiadomiony, gdy kontakt stanie się dostępny.