1

בחר איש קשר, קבוצת אנשי קשר או כותרת עליונה עבור קבוצת אנשי הקשר.

2

לחץ לחיצה ימנית ובחר התראה כאשר הוא זמין.

מתקבלת התראה כאשר כל איש קשר הופך לזמין.