Трябва да си модератор на екипа, за да го архивираш.

1

Отидете в Teams, след което изберете екипа, който искате да архивирате.

2

Щракнете върху Архивен екип.

Трябва да си модератор на екипа, за да го архивираш.

1

Отидете на Съобщения и докоснете Екипи , след което изберете екипа, който искате да архивирате.

2

Докоснете Подробни данни и изберете Архив на този екип.

Трябва да си модератор на екипа, за да го архивираш.

1

Отидете на Съобщения и докоснете Екипи, след което изберете екипа, който искате да архивирате.

2

Докоснете и изберете Архивен екип.

Трябва да си модератор на екипа, за да го архивираш.

1

Отидете в Teams, след което изберете екипа, който искате да архивирате.

2

Щракнете върху Архивен екип.