Ekibi arşivlemek için ekibin moderatörü olmak zorunda.

1

Ekipler seçeneğine gidip arşivlemek istediğiniz ekibi seçin.

2

Ekibi Arşivle 'yetıklayın.

Ekibi arşivlemek için ekibin moderatörü olmak zorunda.

1

Mesajlaşma'ya gidin ve Ekipler'e dokunun, ardından arşivlemek istediğiniz ekibi seçin.

2

Ayrıntılar'a dokunun ve Bu Ekibiarşivle'yiseçin.

Ekibi arşivlemek için ekibin moderatörü olmak zorunda.

1

Mesajlaşma'ya gidin ve Ekipler'e dokunun, ardından arşivlemek istediğiniz ekibi seçin.

2

Dokunarak Ekibi Arşivle seçeneğiniseçin.

Ekibi arşivlemek için ekibin moderatörü olmak zorunda.

1

Ekipler seçeneğine gidip arşivlemek istediğiniz ekibi seçin.

2

Ekibi Arşivle 'yetıklayın.