Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til Teams , og velg deretter teamet du vilarkivere.

2

Klikk Arkiver gruppe.

Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til Meldinger og trykk Teams , og velg deretter teamet du vil arkivere.

2

Tapp Detaljer , og velg Arkiver dette teamet.

Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til Meldinger og trykk Teams , og velg deretter teamet du vilarkivere.

2

Trykk og velg Arkiver team .

Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til Teams , og velg deretter teamet du vilarkivere.

2

Klikk Arkiver gruppe.