Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til team, og velg deretter teamet du vil arkivere.

2

Klikk på Arkivteam .

Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til Meldinger og trykk på Teams , og velg deretter teamet du vil arkivere.

2

Trykk på Detaljer og velg Arkiver dette teamet .

Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til Meldinger og trykk på Teams , og velg deretter teamet du vil arkivere.

2

Trykk påog velg Arkivteam .

Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til team, og velg deretter teamet du vil arkivere.

2

Klikk på Arkivteam .