Musisz być moderatorem zespołu, aby go zarchiwizować.

1

Przejdź do aplikacji Teams , a następnie wybierzzespół, który chcesz zarchiwizować.

2

Kliknij przycisk Archiwizuj zespół.

Musisz być moderatorem zespołu, aby go zarchiwizować.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości i stuknij pozycję Zespoły , a następnie wybierz zespół, który chcesz zarchiwizować.

2

Dotknij opcji Szczegóły, a następnie wybierz opcję Archiwizuj ten zespół.

Musisz być moderatorem zespołu, aby go zarchiwizować.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości i stuknij pozycję Zespoły, a następnie wybierz zespół, który chcesz zarchiwizować.

2

Naciśnij i wybierz pozycję Archiwizuj zespół.

Musisz być moderatorem zespołu, aby go zarchiwizować.

1

Przejdź do aplikacji Teams , a następnie wybierzzespół, który chcesz zarchiwizować.

2

Kliknij przycisk Archiwizuj zespół.