Трябва да сте модератор на екипа, за да го архивирате.

1

Отидете на Екипи , след което изберете екипа, който искате да архивирате.

2

Щракнете върху Екип на архива .

Трябва да сте модератор на екипа, за да го архивирате.

1

Отидете на съобщения и докоснете Екипи , след което изберете екипа, който искате да архивирате.

2

Докоснете Подробности и изберете Архивирайте този екип .

Трябва да сте модератор на екипа, за да го архивирате.

1

Отидете на съобщения и докоснете Екипи , след което изберете екипа, който искате да архивирате.

2

Докоснете и изберете Екип на архива .

Трябва да сте модератор на екипа, за да го архивирате.

1

Отидете на Екипи , след което изберете екипа, който искате да архивирате.

2

Щракнете върху Екип на архива .