Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til Team, og velg deretter teamet du vil arkivere.

2

Klikk på Arkiver team.

Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til Team, og velg deretter teamet du vil arkivere.

2

Trykk på Detaljer, og velg Arkiver dette teamet.

Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til Team, og velg deretter teamet du vil arkivere.

2

Trykk på DETALJER, og velg Arkiver team.

Du må være moderator for teamet for å arkivere det.

1

Gå til Team, og velg deretter teamet du vil arkivere.

2

Klikk på Arkiver team.