Ekibi arşivlemek için ekibin moderatörü olmak zorunda.

1

Ekipler seçeneğine gidip arşivlemek istediğiniz ekibi seçin.

2

Ekibi Arşivle seçeneğinitıklayın.

Ekibi arşivlemek için ekibin moderatörü olmak zorunda.

1

Ekipler seçeneğine gidip arşivlemek istediğiniz ekibi seçin.

2

Ayrıntılar'a dokunun ve Bu Ekibiarşivle'yiseçin.

Ekibi arşivlemek için ekibin moderatörü olmak zorunda.

1

Ekipler seçeneğine gidip arşivlemek istediğiniz ekibi seçin.

2

AYRıNTıLAR'a dokunun ve EkibiArşivle seçeneğiniseçin.

Ekibi arşivlemek için ekibin moderatörü olmak zorunda.

1

Ekipler seçeneğine gidip arşivlemek istediğiniz ekibi seçin.

2

Ekibi Arşivle seçeneğinitıklayın.